studiekringen 50+

Studiekringen in het Land van Cuijk

Een Studiekring bestaat uit een vaste groep senioren die regelmatig in de bibliotheek samenkomt om de actualiteit te bespreken en een onderwerp nader uit te diepen. Voor 50-plussers die breed actief willen blijven, nieuwe mensen willen ontmoeten en ook geestelijk zo actief mogelijk willen blijven is een Studiekring een uitkomst!

Wat doen we precies?

In de bijeenkomsten van een studiekring gaat het om het met elkaar bespreken van zelf gekozen onderwerpen, van eigen ervaringen en eigen inzichten. De onderwerpen hebben vaak betrekking op de actualiteit, op eigen hobby’s en interesses, of opgedane kennis en ervaring, die je met een ander wilt delen.

Sociaal
De studiekring kenmerkt zich door eigen inbreng, respect voor elkaars inzichten en interessante gedachtewisselingen. Daarnaast draagt zij bij aan een uitbreiding van sociale contacten.

Informatiebijeenkomsten

BiblioPlus organiseert 1 á 2 keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst waarbij mensen zich kunnen oriënteren. Er wordt informatie gegeven over wat een studiekring is en wat er van deelnemers wordt verwacht.

Bij voldoende animo wordt daarna een studiekring opgestart. Deze wordt gedurende drie bijeenkomsten begeleid vanuit de Bibliotheek. Daarna gaat de kring zelfstandig verder.

Een kring bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Kijk voor meer informatie over Studiekringen50plus op de landelijke website studiekringen50plus.nl.

 

Actieve studiekringen

Momenteel zijn er bij BiblioPlus 2 studiekringen actief; ‘Samen Wijs’ en ‘Nooit geweten’, beid actief in Boxmeer. In Mill wordt waarschijnlijk begin 2023 een informatiebijeenkomst georganiseerd waarna, bij voldoende deelnemers, in het voorjaar een nieuwe studiekring van start gaat.

Aansluiting bij bestaande groepen gaat in overleg met de kring en is alleen mogelijk als een kring qua aantal deelnemers ruimte heeft. Bij beide kringen in Boxmeer zijn nieuwe deelnemers op dit moment welkom.

In een seizoen zijn er twee momenten van eventuele instroming bij een bestaande studiekring, namelijk in september/oktober en in januari. 

“De ontmoeting met anderen. Het bespreken van allerlei onderwerpen. Het bij de tijd blijven. Vriendschap en belangstelling voor elkaar. Deel blijven van een gemeenschap. Dat betekent de Studiekring voor mij.”